Global Media Journal

Turkish Edition

Küresel İletişim Dergisi  

 

 

 

 

    Sayı 2          Güz  2006       ISSN 1450-4170         Ana  Sayfa        Diğer Baskılar        Eleştirileriniz

      

 

                  

                  

 Ana Sayfa

Gelecek Sayılar

Kıbrıs Sorunu

Barış Gazeteciliği

İletişim Etiği

Davetli Yazılar

Hakemli Çalışmalar

Lisansüstü Çalışmaları

Kitap Eleştirileri

Medya Linkleri

İletişim Fakülteleri

Araştırmacı Linkleri

Yazı Teslim Kuralları

Yayın Kurulu

Dergi Editörleri

Duyurular

Arşiv

 

 

 

 

  Hakemli Yazılar

 

 

  1. Fikret İLKİZ ve Barıs GÜNAYDIN
Kisilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


2.
İzlem KESKİN VURAL

Televizyon Haberciliğinde Görüntü Kullanımına İlişkin Etik Sorunlar

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


3.
Ayhan Oguz ÜNLÜER

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


4.
Nejdet ATABEK
Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcisinin Rolü

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


5.
Gülseren ŞENDUR ATABEK

Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


6.
Feyyaz BODUR

Haber Yazısı ve Haber Fotografı Örnekleriyle “Yazılı Basında Etik” Sorgulaması

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


7.
Erdem ÇETİNTAŞ

Haber Fotografı Üretim Süreci Koşullarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


8.
Ümit ATABEK
İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


9.
Esra İlkay KELOĞLU- İŞLER
Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakıs: Amerika’nın Ögrettikleri ve Türkiye’de Yaşananlar

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


10.
İdil SAYIMER
Halkla İlişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


11.
Müge ELDEN ve Özkan ULUKÖK

Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


12.
Işıl KARPAT AKTUGLU
Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


13.
Erhan EROĞLU ve Nejdet ATABEK
İletişim Fakültesi Ögrencilerinin “Etik Egitimi”ne ve “ İletisim Etiği”ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006

 

 

                                                                              © 2005 Global Media Journal - Küresel İletişim Dergisi. DAÜ®. Yayın hakları mahfuzdur/All rights reserved.