Global Media Journal

Turkish Edition

Küresel İletişim Dergisi  

 

 

 

 

    İlk Sayı           Bahar  2006       ISSN 1450-4170         Ana  Sayfa        Diğer Baskılar        Eleştirileriniz

      

 

                  

                  

 Ana Sayfa

Gelecek Sayılar

Kıbrıs Sorunu

Barış Gazeteciliği

İletişim Etiği

Davetli Yazılar

Hakemli Çalışmalar

Lisansüstü Çalışmaları

Kitap Eleştirileri

Medya Linkleri

İletişim Fakülteleri

Araştırmacı Linkleri

Yazı Teslim Kuralları

Yayın Kurulu

Dergi Editörleri

Duyurular

Arşiv

 

 

 

 

Yazı Teslim Kuralları

  Küresel İletişim Dergisi, iletişim ve medya çalışmalarına adanmış Türkçe bir dergidir. Derginin sadece internet ortamında yayımlanıyor olması, yapılan çalışmaların zamanlı  yayımlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Küresel Medya Dergisi, iletişim araştırmacılarından, medya profesyonellerinden ve lisansüstü öğrencilerinden, araştırma, değerlendirme, kitap eleştirisi, tartışma vb. konulardaki yazılarını yayınlamaktadır.

Dergiye gönderilecek yazılar aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:

1.       Yazılarda kaynak gösterimi APA tarzına göre yapılmalıdır.

2.       Gönderilen yazılarda bulunması gereken bilgiler:

         (a) Yazı başlığı,

         (b) Yazar adı,

         (c) Akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı,

         (d) Kısa özgeçmiş,

         (e) Posta ve e-posta adresleri,

         (f) Yazının kısa bir özeti,

         (g) Varsa yazarın kişisel web sayfasına erişim adresi.

3.       Teslim edilecek yazılar, çizelgeleri ve varsa fotoğraflarıyla birlikte bilgisayar ortamında yayıma hazır hale getirilmiş olmalıdır.

4.       Yazıların uzunluğu konusunda kesin bir sınırlama olmamasına karşın, 7000 sözcüğün ideal bir yazı uzunluğu olduğu var sayılıyor.

5.       Yazarların yazılarında Türkçe’yi doğru biçimde kullanmaları ve yazılarını teslim etmeden önce dikkatli bir inceleme yapmaları beklenir.

6.       Yazı Teslim Kuralları’na uymayan yazılar düzeltilmek üzere geri gönderilir.

7.       Yazarlar, daha önce yayımlanmış bir malzeme (çizelge, grafik, fotoğraf, resim vb) kullanıyorlarsa, telif hakkı sahibinden izin almak zorundadırlar.

8.       Yazarların, elektronik yayıncılığın sunduğu olanaklardan yararlanarak yazılarında yapılan göndermelere bağlantı vermeleri teşvik edilir. 

9.       Yazılar, doğrudan editöre ya da dosya editörüne e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.

10.   Yazılar, birbuçuk aralıklı olarak Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.

11.   Dergiye gönderilecek yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

12.   Hakemli yazılar bölümüne gönderilecek yazılar kör okuma yöntemiyle üç hakem tarafından değerlendirilir. Hakem raporları doğrultusunda yazılar reddedilebilir veya yazarlardan bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. 

13.   Dergide yayımlanacak diğer yazılar (davetli yazı, lisansüstü çalışmaları, kitap eleştirileri vb.) editör ya da editörler tarafından değerlendirilir.

14.   Yazıların son teslim tarihleri, İlkbahar baskısı için Ocak ayının ilk haftası; Sonbahar baskısı için de Haziran ayının ikinci haftasıdır.

 

APA tarzına göre kaynakların düzenlenmesi: 

1. Metin içinde kaynak gösterme

1.1. Ana metindeki tüm atıflar metin içi dipnot sistemi ile yapılır. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ile alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında yine aynı yöntem kullanılır, a.g.e., a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmaz. Örnek: (Topuz, 2003, s. 82). 

1.2. Atıf yapılan yazarın soyadı metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın soyadını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Oya Tokgöz (2003, s. 200) haber değerlerini beş başlık altında toplamaktadır. 

1.3. Atıf yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Örnek: (Binark ve Kılıçbay, 2005). 

1.4. Yazarlar ikiden fazla ise, ilk atıfta tüm yazarların soyadları verilmeli, daha sonraki atıflarda sadece ilk yazarın soyadının ardından “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: (Türkoğlu, Öztürk ve Aymaz, 2004) ve (Türkoğlu vd., 2004). Yazar sayısı beşten fazla ise, tüm atıflarda sadece ilk yazarın soyadı ile “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. 

1.5. Atıf yapılacak kaynaklar birden fazlaysa, atıflar alfabetik olarak sıralanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Kabacalı, 1994; Koloğlu, 1992; Topuz, 1993). 

1.6. Metinde kişisel görüşmeye atıf yapılıyorsa, sadece atıf yapılan yerde tarih belirtilmesi ve bunun bir kişisel görüşme olduğunun yazılması yeterlidir. Bu atfın kaynakçada belirtilmesine gerek yoktur. Örnek: Doğan Tılıç (kişisel görüşme, 10 Ekim 2005) gazetecilik etiği konusunda şu saptamayı yaptı. 

1.7. İnternet kaynağı kullanılırken yazar-tarih formatı kullanılmalıdır. Örnek: (Atabek, 2005). Tarih yoksa “tarihsiz” ibaresi kullanılmalı, yazar yoksa yazının başlığından birkaç kelime kullanılmalıdır. Örnek: (Kellner, tarihsiz) ve (Gazetecilik İlkeleri, tarihsiz). 

1.8. Doğrudan yapılan alıntılarda mutlaka sayfa numarası da belirtilmelidir. 

1.9. 40 sözcükten az alıntılar tırnak içinde ve metinle bitişik olarak verilmelidir. Alıntı yapılan metin 40 sözcükten fazla ise tırnaksız ve ayrı bir paragraf olarak bloklanmış halde verilmelidir.  

 

2. Kaynakçanın düzenlenmesi 

2.1. Kaynakçada sadece yazıda atıf yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama yapılmalıdır.

2.2. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine gore eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için a, b, c harfleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan atıflarla aynı olmalıdır.

 

                                                                              © 2005 Global Media Journal - Küresel İletişim Dergisi. DAÜ®. Yayın hakları mahfuzdur/All rights reserved.