Global Media Journal

Turkish Edition

Küresel İletişim Dergisi  

 

 

 

 

    Sayı 2          Güz  2006       ISSN 1450-4170         Ana  Sayfa        Diğer Baskılar        Eleştirileriniz

      

 

                  

                  

 Ana Sayfa

Gelecek Sayılar

Kıbrıs Sorunu

Barış Gazeteciliği

İletişim Etiği

Davetli Yazılar

Hakemli Yazılar

Lisansüstü Çalışmaları

Kitap Eleştirileri

Medya Linkleri

İletişim Fakülteleri

Araştırmacı Linkleri

Yazı Teslim Kuralları

Yayın Kurulu

Dergi Editörleri

Duyurular

Arşiv

 

 

 

 

  Hakemli Yazılar

 

 

  1. Fikret İLKİZ ve Barıs GÜNAYDIN
Kisilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


2.
İzlem KESKİN VURAL

Televizyon Haberciliğinde Görüntü Kullanımına İlişkin Etik Sorunlar

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


3.
Ayhan Oguz ÜNLÜER

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


4.
Nejdet ATABEK
Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcisinin Rolü

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


5.
Gülseren ŞENDUR ATABEK

Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


6.
Feyyaz BODUR

Haber Yazısı ve Haber Fotografı Örnekleriyle “Yazılı Basında Etik” Sorgulaması

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


7.
Erdem ÇETİNTAŞ

Haber Fotografı Üretim Süreci Koşullarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


8.
Ümit ATABEK
İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


9.
Esra İlkay KELOĞLU- İŞLER
Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakıs: Amerika’nın Ögrettikleri ve Türkiye’de Yaşananlar

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


10.
İdil SAYIMER
Halkla İlişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


11.
Müge ELDEN ve Özkan ULUKÖK

Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


12.
Işıl KARPAT AKTUGLU
Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006


13.
Erhan EROĞLU ve Nejdet ATABEK
İletişim Fakültesi Ögrencilerinin “Etik Egitimi”ne ve “ İletisim Etiği”ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006

 

  Lisansüstü Çalışmaları

 Bu bölümde lisanüstü öğrencilerinin çalışmalarına yer verilmektedir. Temel amaç, lisanüstü öğrencilerinin akademik çalışmalarını değerlendirmek ve alanda bilgi paylaşımını teşvik etmektir.

 

 

Medya Linkleri

 Bu bölümde, Kıbrıs ve Türkiye’nin gazete, radyo ve televizyonlarının yanı sıra, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkçe yayınlanan medyaya, İnternet medyasına, iletişim fakültelerine, iletişim araştırmacılarının web sayfalarına, medya şirketlerine, meslek örgütlerine linkler verilmektedir. 

 

Barış Gazeteciliği

 Yeni gelişmekte olan ve bölgemiz için gerekli olduğuna inandığımız barış gazeteciliği anlayışına özel bir bölüm ayırmayı uygun bulduk. Bu bölümde, barış gazeteciliğini tartışan, değerlendiren akademik yazıların yanı sıra, bu anlayışı yaşama geçiren gazetecilerin yazılarına da yer verilmektedir.

 

Gazetecilik Etiği

 Günümüzde medyanın öneminin giderek artmasıyla birlikte gazetecilik etiği de daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Bu bölümde, bu tartışmalara yapılan katkılar yer almaktadır.

  Kitap Eleştirileri

 Bu bölümde, yeni yayımlanan Türkçe kitapların eleştiri ve tanıtım yazıları yer almaktadır.

  Gelecek Sayılar

 

 - Bahar 2007(Hakemli yazılar için son başvuru tarihi 15 Aralık 2006’dır)

 - Güz 2007(Hakemli yazılar için son başvuru tarihi 15 Temmuz 2007’dir)

 - Bahar 2008(Hakemli yazılar için son başvuru tarihi 15 Aralık 2007’dir)

 

Erişim

Araştırmalar aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilebilir:

bekir.azgin@emu.edu.tr

suleyman.irvan@emu.edu.tr

 

Kıbrıs Sorunu

 

Bu bölümde, Kıbrıs sorununu irdeleyen akademik çalışmalara yer verilmektedir

 

 

Küresel Medya Dergileri

 

Global Media Journal (GMJ), ana dergi olarak İngilizce yayımlanmaktadır. Bu derginin ayrıca aşağıdaki baskıları da bulunmaktadır.

 

*Arapça

*Çince

*İspanyolca

*Lehçe

*Farsça

*Afrika baskısı (İngilizce ve Fransızca)

*Hindistan baskısı (İngilizce)

*Avustralya baskısı (İngilizce)

*Akdeniz baskısı (İngilice)

 

ve

 

* Journal of Globalization for the Common Good

* Ortak Fayda İnisiyatifi için Küreselleşme

 

 

                                                                              © 2005 Global Media Journal - Küresel İletişim Dergisi. DAÜ®. Yayın hakları mahfuzdur/All rights reserved.